Loading...
manifest2018-12-04T15:46:46+00:00

Manifest Natuurlijk Werkt

Opdat alle partijen die betrokken zijn bij het gezond houden van werk, werknemer en werkplek steeds beter samenwerken en zo werk en werkplek steeds meer in lijn met onze natuur inrichten. Gelukkiger, lichter, groener, stiller, en ook sociaal en qua beweging veel meer in balans.

We zijn niet gemaakt voor beton en schermen

Eén op de zeven medewerkers in Nederland heeft burn out-klachten (CBS, 2018). Dat aantal blijkt jaarlijks te stijgen: van 13,4% in 2014 tot 15,9% in 2017. Dat is niet verwonderlijk: Mensen hebben zich evolutionair ontwikkeld om in de natuur te leven, met hun lichaam en spierkracht te werken, elkaar verhalen te vertellen bij het kampvuur, te slapen als het donker is, en zich te voeden met verse producten van het seizoen. Pas de laatste 90 jaar zijn we ons gaan opsluiten in kantoren. Door de digitale revolutie achtervolgt de kantoorwerkelijkheid ons tot laat in de avond zelfs in onze privéruimte.

Onze huidige werkelijkheid is dus op alle fronten diametraal anders dan die van de oermens. We leven 90% van onze tijd binnen in een onnatuurlijke omgeving, we werken vaak zittend, overbelasten ons hoofd, vergeten ons lichaam, kunstlicht verstoort ons dag/nachtritme, en we voeden ons met ongezond en vaak bewerkt voedsel. De gevolgen zien we niet alleen terug in burn out cijfers, maar ook bij overgewicht en diabetes: de helft van de Nederlanders is te zwaar, veertien procent heeft obesitas, het aantal diabetici is gestegen tot een miljoen Nederlanders.

Doel

Alle bij de werknemer en werkplek(inrichting) betrokken partijen werken samen met het doel om werknemers te omringen met een zo natuurlijk mogelijke werkplek, en ze te stimuleren tot zo gezond mogelijk gedrag zodat ze creatiever, gelukkiger en productiever zijn.

Primair hebben de werkgevers de verantwoordelijkheid om hun medewerkers een gezonde werkomgeving aan te bieden. Natuurlijk Werkt helpt daarbij door zich te richten op vier belangrijke, meetbare en makkelijk in te voeren aspecten van de werkomgeving:

 1. Groen en natuur
 2. (Dag)licht en geluid
 3. Gezond eten en drinken
 4. Bewegen en stressreductie

Inzet werkgevers

Algemeen

Het bieden van een gezonde, productieve en veilige werkomgeving  voor eigen en ingehuurd personeel. Vertaald naar maatregelen:

 Organisatorisch

 • Prioriteren op maatregelen en diensten die de gezondheid en het welbevinden van het personeel bevorderen
 • Personeel waar mogelijk invloed te geven op het indelen van hun werktijden en planningen en (letterlijk) ruimte te bieden aan beweging en ontspanning.
 • Burn out klachten en verzuim per afdeling te monitoren en actie te ondernemen als dat stijgt.

In bestaande werkomgevingen:

 • De werkplek zo natuurlijk mogelijk in te richten  wat betreft materiaalgebruik, planten, daglicht, bewegingsmogelijkheden, gezonde snacks en geluid.
 • Een goed preventieplan te maken en uit te voeren
 • Aanbieden van fietsen voor zakelijk vervoer vanaf kantoor (indien relevant)

Bij herinrichting, verbouw of nieuwbouw van kantoren

 • Opdracht geven aan ontwerpers  om natuurlijke principes als leidraad voor het ontwerp aan te houden (biofiel design)
 • Bij het ontwerp natuur, planten en uitzicht in het gezichtsveld van elke medewerker mee te nemen
 • Voldoende stilte – en concentratie werkplekken te bieden
 • Het ontwerp dient het bewegen van de medewerker te stimuleren, bijvoorbeeld door uitnodigende trappen, sta-werkplekken

T.a.v. voeding

 • Bij vergaderingen en bijeenkomsten standaard te kiezen voor gezonde producten, zoals snackgroenten
 • Cateraars te selecteren op een breed en aantrekkelijk aanbod van gezonde, biologisch/ecologisch geteelde en zo lokaal mogelijk geproduceerde producten

Architecten en projectontwikkelaars

 • Ontwerpen ruimtes en gebouwen waar natuurlijke principes als leidraad voor het ontwerp, materiaalkeuze en de realisatie worden genomen (biofiel ontwerpen).
 • Dit houdt ook in: uitnodigen tot bewegen, of de natuurlijke behoefte aan privacy of stilte.
 • Adviseren opdrachtgevers actief over de nieuwste inzichten rondom biofiel ingerichte gebouwen en de mogelijkheden in het onderhavige gebouw.
 • Nemen deze zelfde principes mee naar het bouwproces zelf. Denk aan realistische planningen, en ethisch omgaan met onderaannemers

Adviesbureaus

 • Besteden aandacht en ontwikkelen kennis over wat het inrichten van de werkvloer volgens natuurlijke principes feitelijk inhoudt
 • Betrekken bij het ontwikkelen/doen van onderzoek en het delen van de resultaten actief de partners van dit manifest.
 • Maken samen met werkgever en werknemersvertegenwoordiging een goed preventieplan
 • Stimuleren in hun relatie met werknemers actief gezond gedrag

Overheden

 • Zorgen voor een actieve inbreng van marktpartijen en maatschappelijke organisaties, houden hier regie over en verschaffen helderheid over toekomstige richtlijnen voor inspectie en veiligheid.
 • Zijn zelf goed opdrachtgever: heldere ambities voor de ontwikkeling van de eigen gebouwen en gezond werken meenemen in de eigen aanbestedingsopdrachten.
 • Zijn zelf een goedwerkgever en fungeren als voorbeeldorganisatie.

Vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders

 • Laten ruimtes en gebouwen ontwerpen waar natuurlijke principes als leidraad voor het ontwerp, materiaalkeuze en de realisatie worden genomen (biofiel ontwerpen).
 • Dit houdt ook in om uitnodigen tot bewegen, of de natuurlijke behoefte aan privacy of stilte in het Programma van Eisen op te nemen

Arbodiensten en verzekeraars

 • Stimuleren werkgevers actief om werkplekken natuurlijker in te richten en zo werknemers gezonder te houden.
 • Wijzen werkgevers de weg richting dit manifest en zo richting partijen die hen hierbij kunnen ondersteunen.
 • Maken samen met werkgever en werknemersvertegenwoordiging een goed preventieplan
 • Zullen in hun relatie met werknemers gezond gedrag actief stimuleren

Hoveniers en interieurbeplanters

 • Adviseren opdrachtgevers actief over de nieuwste inzichten rondom groen, luchtzuivering, biofiel design, welbevinden en de mogelijkheden voor het onderhavige gebouw.
 • Nemen deze zelfde principes mee naar het realisatieproces en de beheerwerkzaamheden. Denk aan realistische planningen, ethisch omgaan met onderaannemers en personeel en biologische bestrijding.

Ondernemers in de catering / food

 • Zullen zoveel mogelijk biologisch/ecologisch verantwoord geteeld voedsel in hun pakket hebben dat bovendien zo lokaal mogelijk geproduceerd is.
 • Zullen dit voedsel zodanig aanbieden dat het de aantrekkelijke keuze wordt voor de werknemer en hier samen met hun opdrachtgever ook actief in blijven meeleren/denken/ontwikkelen.
 • Zullen deze zelfde principes meenemen naar verwervingsproces en het eigen personeel Denk aan ethisch omgaan met toeleveranciers en logistieke partners, eerlijke prijzen en duurzame verpakking- en transportmethodes.

Leveranciers van licht en geluidsreducerende oplossingen

 • Zullen actief ruimtes en gebouwen dusdanig van verlichting voorzien dat natuurlijke principes als leidraad voor het ontwerp, materiaalkeuze en de realisatie worden genomen.
 • Zullen opdrachtgevers actief adviseren over de nieuwste inzichten rondom daglicht en de mogelijkheden in het onderhavige gebouw.
 • Zullen deze zelfde principes meenemen naar realisatieproces en de onderhoudswerkzaamheden. Denk aan realistische planningen, ethisch omgaan met onderaannemers en personeel en circulaire werkmethodes.

Ondernemers die beweging stimuleren en stress helpen verminderen

 • Zullen werknemers actief stimuleren om gezonder te leven en meer te bewegen.
 • Zullen werkgevers actief adviseren over werkgerelateerde houdings- of bewegingsvraagstukken.

Ja, mijn organisatie wil ook Natuurlijker werken
Ontdek wat natuurlijk werken oplevert

Vergelijk de verzuimcijfers van jouw organisatie met die van je eigen sector en zie hoe en de kosten van vier interventies:

 • natuurlijk daglicht, uitzicht en geluid,
 • groene en natuurlijke werkplek,
 • minder stress, meer rust en beweging
 • en gezond eten en drinken

zich verhouden tot echt zeer conservatief ingeschatte baten.

Doe de test

Blijf op de hoogte van Natuurlijk Werkt!

Wij verspreiden kennis en organiseren netwerkbijeenkomsten rondom de boodschap dat natuurlijk werken werken gezonder maakt. Wil jij dit ook en wil je op de hoogte blijven van wat wij doen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Deze website plaatst cookies die het gebruikersgemak vergroten en webverkeer analyseren. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring Ok

Verkeeranalyse

We gebruiken Google Analytics om het webverkeer anoniem te analyseren.

Content van andere sites

Onze website toont Youtube video's.

Hoe gaan we met door jou verstrekte gegevens om?

We zullen jouw gegevens zorgvuldig bewaren, en niet zonder jouw toestemming delen met anderen. Lees meer in onze privacyverklaring